مدلسازی پیشرفته شیشه های اسپایدر

در این آموزش شما با نحوه مدلسازی شیشه های اسپایدر با استفاده از تکنیک های مختلف آشنا خواهید شد  .

نکته بسیار مهم استفاده از تکنیک های ساده ولی کاربردی در محیط مدلسازی Massing و Component در نرم افزار Revit. 

ارسال دیدگاه