تیم ما

موسسان

دانیال باقرزاده

 

موسس آرکپرو و مدرس 
نرم افزارهای :
Revit | Lumion | Enscape 

کسری اسلامی

 

 

موسس آرکپرو 
مدیریت مجموعه

مدرسان مجموعه

محمد مهدی مولایی

 

مدرس 
نرم افزارهای :
Twinmotion

شیما تسلیم

 

 

 مدرس 
نرم افزارهای :
Revit | Navisworks 

تیم تولید محتوا

نوشین سامانی

 

 

مدیریت وبسایت
تیم تولید محتوا

فرنوش اکوان

 

 

گرافیک
تیم تولید محتوا

همکاران ما

Render Expert

 

تیم تخصصی:
آموزش شبیه سازی و استودیو رندرینگ
به مدیریت :  محسن هاشمی