نرم افزار Revit

مدلسازی پیشرفته برج مدلسازی پیشرفته برج

در این آموزش شما با نحوه مدلسازی برج با استفاده از تکنیک های مختلف آشنا خواهید شد  .

نکته بسیار مهم استفاده از تکنیک های ساده ولی کاربردی در محیط مدلسازی Massign در نرم افزار Revit. 

ارسال دیدگاه