نمونه آثار منتخب هنرجویان فعال ما

تمام آثار توسط هنرجویان پکیج های آموزشی  ما ، در نرم افزار Revit مدل و طراحی شده و با نرم افزار های Lumion ، Twinmotion و پلاگین Enscape رندر و پرزانته شده اند .