تیم ما

موسسان

دانیال باقرزاده

 

موسس آرکپرو و مدرس 
نرم افزارهای :
Revit | Lumion | Enscape 

کسری اسلامی

 

 

موسس آرکپرو 
مدیریت مجموعه

مدرسان مجموعه

کورش درمیانی

 

 مدرس 
نرم افزارهای :
Rhino | GrassHopper

شیما تسلیم

 

 

 مدرس 
نرم افزارهای :
Revit | Navisworks 

هادی مهدیان

 

 

 مدرس 
نرم افزارهای :
V-ray| Corona | 3Ds Max

الناز قائمیان

 

 

 مدرس
نرم افزارهای :
Autocad

همکاران ما

Render Expert

 

تیم تخصصی:
آموزش شبیه سازی و استودیو رندرینگ
به مدیریت :  محسن هاشمی