3D People For Lumion

برای شما یک آرشیو بزرگ از پرسوناژ های اسکن شده و با کیفیت قرار دادیم تا به راحتی بتونید از اونها در Lumion استفاده کنید .

نحوه استفاده از این پرسوناژ هارو میتونید در ویدئو زیر ببینید : 

برای دانلود روی پرسوناژ مورد نظر کلیک کنید .