پرش به محتوا

دانيـال بـاقرزاده

مدرس و موسس آرک پــرو

كارشناس ارشد رشته معماري و داراي مدرك بين المللي Autodesk Revit با 10 سال سابقه كار در زمينه ي تدريس نرم افزار هاي معماري و طراحي و اجراي پروژه هاي ساختماني و متخصص نرم افزار هاي 3D & 2D

سوابق شغلي

بـرخی از آثــار دانیـال بــاقرزاده