راینو و تاثیرش در طرح ذهنی شما

تاحالا به این موضوع فکر کردین که راینو شمارو کنترل میکنه برای فرم سازی یا شما اون رو ؟

 

راینو یا نرم افزارهای شبیه ساز برای پیاده سازی نظریه و احجام داخل ذهن ما ساخته شدن

ولی این نرم افزارها هستن که ذهن و طرح ما رو عوض میکنن.

با حضور سیستم های ارتباط جمعی و اینترنت، استفاده ما از نرم افزارهای شبیه ساز به جای

جلب رضایت خود ما، به سمت و سوی رضایت کاربران اینترنتی کشانده شده.

که این منتهی به کنترل سیستم بر روی ما و انجام محدود چند دستور برای

کار شبیه سازی که قبلا انجام شده و جرات خلاقیت ذهنی ما را محدود کرده است.

البته این نکته هم باید اضافه کرد که روش تدریس های اشتباه و دانش کم ما

از بیسیک های نرم افزار منجر به این اتفاق شده است.

مهم ترین بخش هر نرم افزار شبیه ساز، اصول و روش فکری آن نرم افزار است

که قدرت کنترل ما را روی نرم افزار بیشتر از پیش میکند.

 

نویسنده: کورش درمیانی

وبسایت رسمی راینو