تمامی حقوق محفوظ است.

شيما تسليم

مدرس

فارغ التحصيل كارشناسي ارشد رشته معماري و شهرسازي از دانشگاه آزاد علوم تحقيقات مركزي،با ٤سال سابقه كار در زمينه سازي BIM در كشور ايران ، مالزي ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه .

سوابق شغلي
٩٨-١٣٩٧ مدرس
گروه معماري آركپرو ، اصفهان ، ايران
تدريس نرم افزار BIM
١٣٩٦ مديريت شركت نياسازان فردا
طراحي و اجراي پروژه هاي ساختماني ،اصفهان ، ايران
٩٦-١٣٩٣ مشاور و مديريت BIM
شركت IPEC Projects Systems مالزي
٩٥-١٣٩٣ پژوهشكده و دستيار استاد
دانشگاه تكنولوژي مالزي
٩٣-١٣٩٢ طراح شهري
نگاه پردازان سامان ، ايران ، تهران
٩٢-١٣٨٩ معمار
مهندسين مشاور همگون ، ايران ، اصفهان
٩٢-١٣٩٠مدرس دانشگاه
تدريس در موسسات آموزش عالي صفاهان ، راغب اصفهاني و فرزاگان ، ايران ، اصفهان

شیما تسنیم مدرس

پکیج منتشر شده

از شیما تسلیم