گرس هاپر و دنیای اطراف ما؟

ایا فرم و احجامی که در فضای مجازی میبینیم، واقعا ارزش این رو دارن که ما به دنبال نحوه خلق اونها در گرس هاپر باشیم؟

 

در چندین سال اخیر نحوه استفاده ما از نرم افزار های مدل سازی به سمتی رفته است

که هدف ما از خلق یک اثر لایک و کامنت در فضای مجازی شده

و از هدف اصلی که ساخت حجم با اصول معماری است دور شده.

ما اگر عکسی داخل اینترنت میبینیم، اولین سوال این است: با چه نرم افزاری زدی؟

در صورتی که نظریه پردازی و هدف شخص نشان دادن قدرت ذهن بوده است تا نرم افزار.

با دیدن یک کار جالب هفته ها و روز ها وقت صرف پیدا کردن فایل تدریس مجانی آن میکردیم

تا شاید با پخش آن در پلتفرم های خودمان به لایک های مد نظر برسیم

ولی کپی بدون ایده و هدف ارزشی ندارد و تنها دستاورد ما، یعنی زمان، از بین رفته است.

نویسنده: کورش درمیانی

وبسایت رسمی گرس هاپر