BEP و شرح سرفصل های آن

BEP چیست؟

BEP یا برنامه اجرایی مدلسازی اطلاعات ساختمان سندی زنده و ارزشمند از پروژه‌های جدید ساختمانی است

که مشروح سرفصل های آن به صورت زیر است:

برای اجرای موفقیت آمیز مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) بر روی یک پروژه

تیم پروژه این برنامه دقیق اجرای BIM را تهیه می کند.

این برنامه  موارد استفاده از BIM را در مورد پروژه (مثلاً تأیید طراحی ، برآورد هزینه و هماهنگی طراحی و… )

به همراه یک برنامه دقیق از روند اجرای BIM در طول چرخه عمر پروژه تعریف می کند.

این متن می تواند متناسب با نیازهای سازمانی که این سند را پر می کند ،  اصلاح شود.

در صورت تغییر ، فرمت متن باید تغییر یابد تا با بقیه سند مطابقت داشته باشد.

 

در این بخش اطلاعات اصلی مرجع پروژه و نقاط عطف پروژه تعیین می شود.

 1. مالک پروژه:
 2. نام پروژه:
 3. محل پروژه و آدرس:
 4. نوع قرارداد / روش تحویل:
 5. شرح مختصر پروژه :
 6. اطلاعات پروژه اضافي: [مشخصات و نيازهاي پروژه BIM به صورت تخصصی]
 7. تعداد پروژه ها

 

8 برنامه زمانبندی پروژه / مراحل / نقاط عطف:

شامل نقاط عطف سیستم BIM، فعالیتهای قبل از طراحی ، بررسی های اصلی طراحی

بررسی ذینفعان و هرگونه رویداد مهم دیگر که در طول چرخه عمر پروژه رخ می دهد.

 

 

 1. اطلاعات مخاطبات کلیدی پروژه:

لیست کامل از مشخصات افراد کلیدی BIM  برای هر سازمان در پروژه.

مخاطبین اضافی بعداً می توانند در سند وارد شوند.

 

 1. D. اهداف پروژه-استفاده از BIM USE

نحوه استفاده از مدل BIM و داده های تسهیلات را برای به حداکثر رساندن ارزش پروژه توضیح  می دهد

(به عنوان مثال گزینه های طراحی ، تجزیه و تحلیل چرخه عمر ، برنامه ریزی ، تخمین ، انتخاب مصالح، فرصت های پیش ساخته  و غیره)

اهداف اصلی / اهداف:

 

E: مسیولیت های سازمانی / کارمندان

 

 1. نقش های BIM و مسئولیت ها:

نقش ها و مسئولیت های BIM مانند مدیران BIM ، مدیران پروژه ، نقشه کش ها و غیره را شرح دهید

 1. کارمندان نقش BIM

برای هر BIM USE انتخاب شده ، تیم و سازمان (یا سازمانها) را شناسایی کنید و زمان مشخص لازم را تخمین بزنید.

 

بخش F: طراحی فرآیندBIM

 

نقشه های فرآیند برای استفاده از BIM USEبخش D:

اهداف پروژه / اهداف BIM  را تهیه می کند.

تبادل اطلاعات خاص برای هر فعالیت را تعریف می کنند و پایه و اساس کل برنامه اجرایی را بنا می کند.

این طرح شامل بررسی نقشه اجمالی (سطح 1) BIM Use ، نقشه جزییات  از (سطح 2)  BIM Use و

توضیحات عناصر در هر نقشه ، به ترتیب مناسب است.

 

 1. یک نقشه نمای کلی روند:

 

 

 

 1. 2. لیست سطح ذو – نقشه فرایند جزییات BIM USE

موارد زیر نمونه هایی است که برای ی هر پروژه خاص باید  اصلاح شود .

 

آ. مدل سازی شرایط موجود

برآورد هزینه

برنامه زمان بندی

برنامه نويسي

تجزیه و تحلیل سایت

بررسی طراحی

کشیدن طراحی

تجزیه و تحلیل انرژی

تجزیه و تحلیل ساختاری

تجزیه و تحلیل روشنایی

هماهنگی سه بعدی

برنامه ریزی استفاده از سایت

کنترل و برنامه ریزی سه بعدی

مدل سازی ضبط

زمانبندی تعمیر و نگهداری

تجزیه و تحلیل سیستم ساختمان

 

بخش G: مبادلات اطلاعات BIM

عناصر مدل براساس نظم و انضباط،هر دیسیپلین ، سطح جزئیات و هر ویژگی خاص برای پروژه

با استفاده از سیستم های  تبادل اطلاعات مستند سازی می شوند.

 

 1. لیست کارگاه تبادل اطلاعات (S):
 2. شیت های توضیح مدل

 

 

H: BIM والزامات داده های کاربردی

ر این بخش باید الزامات(درخواست های) کارفرما در زمینه BIM را در نظر گرفته شود.

بسیار مهم است که الزامات مالکین بدر زمینه ی BIM در نظر گرفته شود تا بتواند در فرآیند BIM پروژه وارد شود.

 

I: روش های همکاری وتبادل اطلاعات

 1. استراتژی همکاری:

نحوه همکاری تیم پروژه را شرح می دهد. مواردی مانند:

روشهای ارتباطی ، مدیریت اسناد و انتقال و ذخیره سازی ضبط و غیره را شرح می دهد.

2 فرایند و زمانبندی ملاقاتها:

 

3برنامه تحویل مدل از مبادله اطلاعاتی که ارائه و تأیید شده.

 

 

4کارگاه تعاملی

تیم پروژه باید محیط فیزیکی مورد نیاز خود را در طول چرخه حیات پروژه در نظر بگیرد

تا بتواند همکاری ، ارتباطات و بررسی های لازم را انجام دهد که باعث بهبود روند تصمیم گیری برنامه BIM شود.

نحوه قرارگیری تیم پروژه را شرح می دهد.

 

5- روش های برقراری ارتباطات الکتریکی:

مسائل مربوط به مدیریت اسناد زیر باید مشخص شود و روشی باید برای هر یک تعریف شود:

مجوزها / دسترسی ، مکان فایلها ، مکان (های) سایت ، پروتکل انتقال پرونده ، نگهداری فایل / پوشه ، و غیره

 

J: کنترل کیفیت

 1. استراتژی کلی برای کنترل کیفیت: استراتژی کنترل کیفیت مدل را توصیف کنید.
 2. بررسی های کنترل کیفیت:
 3. صحت و تحمل مدل:

مدل ها باید شامل تمام ابعادو سایز مناسب در صورت نیاز برای طراحی ، تجزیه و تحلیل و ساخت باشند.

سطح جزئیات و عناصر مدل موجود در شیت تبادل اطلاعات ارائه شده است.

 

K: نیازهای زیر ساختی فنی

1.نرم افزارهای

لیست نرم افزارها و ورژن های مورد استفاده برای هر دیسیپلین  پروژه BIM  باید مشخص باشد.

 

2.کامپیوتر و سخت افزار

وقتی اطلاعات شروع به توزیع بین چندین رشته یا سازمان می شود، مشخصات سخت افزار مورد توجه قرار میگیرد،

سخت افزاری را انتخاب کنید که بیشترین تقاضا و مناسب ترین آنها برای استفاده از سیستم BIM باشد

 

 

 1. محتوای مدل و اطلاعات مربوط به مرجع

مواردی مانند فامیلی ها ، زمینه های کار و پایگاه های داده را مشخص کنید

بخش L: ساختار مدل

 

 1. ساختار نامگذاری فایل

 

 

نامگذاری هر فایل باید مطابق محتوای ان باشد مثلا اگر فایل معماریست اول ان باید با نام ARCH شروع شود.

 1. ساختار مدل:

نحوه تفکیک مدل ، به عنوان مثال  با ساختمان ، طبقه ، منطقه ، فضا ، دیسیپلین و … توصیف و با نمودار مشخص شود.

 1. سیستم های اندازه گیری و هماهنگی:

سیستم اندازه گیری (امپریال یا متریک) و سیستم مختصات مورد استفاده (توصیف جغرافیایی) را شرح دهد.

 1. استاندارد های BIM و CAD:

مواردی مانند استانداردهای BIM و CAD ، اطلاعات مرجع محتوا و ورژ نسخه IFC و غیره شناسایی شود.

 

 

 

M: ارائه پروژه

در این بخش ، لیست های تحویل BIM را برای پروژه و فرمی که در آن اطلاعات ارائه می شود مشخص شود.

 

N: استراتژی تحویل / قرارداد

 1. استراتژی تحویل و قرارداد برای پروژه:
 2. روش انتخاب تیم:
 3. روش قرارداد BIM:

 

نویسنده: شیما تسلیم

BIM را در wikipedia هم مطالعه کنید