تمامی حقوق محفوظ است.

الناز قائمیان

مدرس  آرکپرو

کارشناسی رشته معماری با 3 سال سابقه در شرکتهای معماری مسلط به نرم افزارهای Revit ، Autocad ، Photoshop ، Lumion & SketchUp .

سوابق شغلي

همکاری با مجموعه مهندسان مشاور نوبام انگار و شرکت در چندین مسابقه معماری .
همکاری با مجموعه آرشیکام و مدلسازی و فاز دو چند پروژه در کویت مثل پروژه FCC(Farwaniya Cultural Center)
و پروژه مسکونی 16 طبقه .
انجام پروژه ها ی متعدد شخصی .
برگزاری ورکشاپ آموزش نرم افزار و تدریس خصوصی رویت . 
در حال حاضر حضور در مهندسان مشاور معماری و مرمت زندیگان .