آموزش رایگان مدلسازی آجرچینی در رویت (قسمت چهارم)

توی این بخش کار ما اونقدرا سخت و پیچیده نیست ، فقط کافیه که مواردی که در جلسه قبل گفته شد رو درست انجام داده باشید تا به نتیجه رسیده باشه چیدمان آجرها ، حالا کافیه یک فرمول شرطی خیلی ساده به کار اضافه کنیم تا دیگه آفست منفی برای آجرهای کله نداشته باشیم ، میزان ضریب و فاصله ای که آفست مثبت شروع میشه هم کاملا دلخواه هست و دست خودتون