آموزش فرمول نویسی شرطی در رویت

،یکی از مهمترین فرمول هایی که خیلی جاها در طراحی های پیچیده نیازمون میشه در رویت ، همین فرمول های شرطی هست که ساده ترین مثالی که میشد ازش زد رو در این آموزش بهتون گفتیم ، روش کار کنید حتما چون بهش در آموزش پیشرفته بعدی خیلی خیلی نیاز داریم .