مدلسازی دیوارهای آجربافت 3 (قسمت اول)

آموزش مدلسازی دیوارهای آجربافت 3:

بعد از دیدن دو بخش از آموزش رویت دیوار آجربافت 1 و دیوار آجربافت 2 حالا موقع اون رسیده تا یک دیوار آجربافت جدید با ریزترین جزئیات اجرایی رو باهم یاد بگیریم .

ترکیبی از آموزش های گذشته و تکنیک های جدید امروز به ما کمک میکنن تا هیچ محدودیتی در خلق دیوارهای آجرچینی شده به صورت اجرایی در رویت نداشته باشیم .

در قسمت اول کلیات طرح آجرهارو باهم مدلسازی میکنیم .