ایجاد درپوش روی دیوار در Revit

اگر نمیدونید در نرم افزار رویت چطور روی دیوار درپوش ایجاد کنید، با ما در ادامه این محتوا از آموزش رویت همراه باشید. خیلی راحت با توجه به دیتیل های اجرایی که دارید از کار ، درپوش های روی دیوار رو یکبار خیلی سریع طراحی کنید و اون رو به راحتی در رویت استفاده کنید .