ایجاد هاشورهای دلخواه در Revit

برای ایجاد هاشور های دلخواه در رویت خیلی راحت بعد از دیدن این آموزش Revit میتونید بینهایت هاشورهای دلخواه بسازید.
فایر هاشورها رو میتونید در پایین ویدئو دانلود کنید .

دانلود هاشورها