مدلسازی درخت های ماکتی _ رندر ماکتی

مدلسازی درخت های ماکتی و پارامتریک:
با فراگیر شدن ارائه های ماکتی از پروژه ها میشه وارد یک دنیای جدید شد .
یکی از کارهایی که به ارائه شما کمک میکنه از این سبک داشتن درخت های فانتزی برای خودمون از این ماکت داشته باشیم .
نیازی هم نیست که چندین مدل از اون داشته باشیم کافیه که یکی رو به صورت پارامتریک در Revit طراحی کنیم و هزاران کپی ازش بگیریم و بعد اون رو رندومایز کنیم در تناسبات مختلف و دلخواه .