رواق های پارامتریک در رویت

کافیه تعریف روابط درست با فرمول های ساده رو در آموزش رویت یاد بگیریم و تمرین های مختلف باهاش انجام بدیم ، دیگه بعدش هیچ محدودیتی نداریم .

پس این آموزش رویت رو با دقت و عشق و علاقه زیاد ببینید و تمرین کنید .