مدلسازی پله های سریال بازی مرکب در رویت

حالا که این روزا همه درگیر سریال بازی مرکب شدن یه نکته آموزشی هم میتونیم ازش داشته باشیم ، مدلسازی نرده ها به صورت تو پر و استپ ، هماهنگ و هم اندازه با تعداد کف پله هامون که به صورت پارامتریک هم میتونیم روی اون کنترل داشته باشیم .