مدلسازی پله های معلق در Revit

مدلسازی پله های معلق در Revit:

خیلی راحت کابل های نگه دارنده پله های معلق رو با خود نرده ها در رویت شبیه سازی کنید و دیگه نیازی نیست به صورت جداگونه اونهارو مدل کنید.