روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
عجیب ترین تخفیف آخر سال

مدلسازی پله های معلق در Revit

در آموزش رویت امروز به موضوع مدلسازی پله های معلق در Revit می‌پردازیم.

خیلی راحت کابل های نگه دارنده پله های معلق رو با خود نرده ها در رویت شبیه سازی کنید و دیگه نیازی نیست به صورت جداگونه اونهارو مدل کنید.