مدلسازی کانوپی پارامتریک

به قسمت دوم آموزش رویت با بحث مدلسازی کانوپی پارامتریک  خوش آمدید، بیس مدلسازی این کانوپی هم دقیقا مثل قسمت قبلی هستش پس اگر قسمت قبل رو ندیدید اول اون رو ببینید و بعد بیایدسراغ این آموزش رویت.
خیلی راحت با تعریف چندپارامتر ساده و ایجاد رابطه بین اونها این نوع فرم هارو به راحتی توی رویت میتونیم مدلسازی و در سایزهای دلخواه در پروژه تکثیر کنیم .