روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
عجیب ترین تخفیف آخر سال

نحوه ایجاد سنگ بکلایت در Lumion

سنگ بکلایت در لومیون، موضوع این قسمت از آموش Revit است. برای آشنایی بیشتر با این ترفند و یادگیری آن با ما تا انتهای این محتوا همراه باشید.