نحوه ساخت Concept Diagram با Rhino

Concept Diagram را در نرم افزار رویت چگونه بسازیم؟ در این بخش از آموزش Revit با پاسخ به این سوال ما را در این محتوا همراهی کنید.