نورپردازی سریع با Enscape برای SketchUp

اشاره به یک نکته کوچیک برای نورپردازی سریع پروژه در اینسکیپ اسکچاپ.
این آموزش یک بخش کوچیک و انتخاب شده از آموزش های مقدماتی اسکچاپ پکیج جامع Enscape Art هست.