نور مخفی زیر پله در Revit

از مواردی که ممکنه خیلی مواقع برای کاربران رویت چالش داشته باشه در ارائه ها ، چالش ایجاد نورمخفی هست که با این روش شما کافیه یک بار چنین فمیلی مبتنی بر خط بسازید و همیشه استفاده کنید ، مهم نیست دیگه برای کدوم قسمت در طراحیتون میخواین استفادش کنید ، کافیه لبه مورد نظر رو انتخاب کنید و با مدلسازی یک مبنای فرضی که براش در نظر گرفتیم جای نور رو تنظیم کنید و بعد فقط با یک کلیک نور مخفی رو قرار بدید.