روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
عجیب ترین تخفیف آخر سال

ورکشاپ پوسته سازی جذاب در Revit (قسمت دوم)

این قسمت از آموزش Revit را به پوسته سازی در این نرم افزار اختصاص داده‌ایم. با ما در ادامه این محتوای کاربردی همراه باشید.