کلک پرده سبز در رویت

درسته که تو رویت نمیتونیم به المنت ها انیمیت بدیم ،اما با این ترفند راحت میتونید حجم خودتون رو به صورت شماتیک بچرخونید و پرزنت کنید.