کنترل روشنایی منابع نوری در انیمیشن Lumion

شاید شما هم به این موضوع پی برده باشید که با تبدیل روز به شب در انیمیشن ، فقط منابع نوری روشن یا خاموش می شوند . ولی این کنترل برای روشن یا خاموش شدن متریال های نورانی لامپ ها وجود ندارد . هدف این آموزش دقیقا همین ترفند هست که در کار شما تفاوت زیادی ایجاد خواهد کرد