تمامی حقوق محفوظ است.

دانيال باقرزاده

مدرس و موسس آرکپرو

 كارشناس ارشد رشته معماري و داراي مدرك بين المللي Autodesk Revit با ٨ سال سابقه كار در زمينه ي تدريس نرم افزار هاي معماري و طراحي و اجراي پروژه هاي ساختماني و متخصص نرم افزار هاي 3D & 2D

سوابق شغلي

 طراح معمار (عضو هيئت مديره شركت ماكان بنا ايرانيان)
گروه معماري ماكان بنا ايرانيان ، اصفهان ، ايران
استفاده از نرم افزار هاي اتوكد ، رويت ، لومیون

مدرس نرم افزار پژوهشكده هنر و معماري پنج او هفت  اصفهان

مدرس نرم افزار رویت در آموزشگاه مان معماران اصفهان

دانیال باقرزاده مدیریت و مدرس

برخی از آثار دانیال باقرزاده