😊به وبسایت رسمی آرک پرو خوش آمدید!

Industrial Brisk Challenge

MotionPro Award

دومین چالش رسمی ما در تیر 1398 :

برای دارندگان پکیج جامع Lumion به صورت محدود برای اعضای گروه King Of Lumion .

موضوع چالش :

رندرینگ از پروژه Industrial Brisk  با Lumion .

نفرات برتر

هدایا

نفر اول :  2/000/000   ريال وجه نقد

 

برخی از آثار منتخب شرکت کنندگان