😊به وبسایت رسمی آرک پرو خوش آمدید!

Lumion Autumn Challenge

Zaha Hadid Challenge

چهارمین چالش رسمی و عمومی ما در مهر 1398 :

برای دارندگان پکیج جامع Lumion به صورت محدود .

موضوع چالش :

رندرینگ با موضوع پاییز  با Lumion .

نفرات برتر

هدایا

نفر اول :  5/000/000   ريال وجه نقد

نفر دوم : دو پکیج انتخابی

نفر سوم : یک پکیج انتخابی

برخی از آثار منتخب شرکت کنندگان

دیدگاهتان را بنویسید