روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
عجیب ترین تخفیف آخر سال

بیم مدلر پر احساس

در این اپیزود قصد داریم درباره نکات ریزی صحبت کنیم که اگر بیم مدلر هستید و بهشون توجه کنید ، قطعا سطح کاری شما نسبت به بقیه ارتقا پیدا خواهد کرد و همه به چشم یک حرفه ای به شما نگاه میکنند.