پرش به محتوا

مدلسازی ستون ارگانیک در Revit (قسمت دوم)

مدلسازی ستون ارگانیک در Revit (قسمت دوم)

در این قست از ورکشاپ آموزش رویت هدف ما ایجاد یک ستون ارگانیک به شکل شاخه های درخت هست .
پیش نیاز دیدن این آموزش تسلط بر محیط پرکاربرد ادپتیو در رویت و مرور ورکشاپ قبلی هست .