پرش به محتوا

پنل سازی با تصاویر در رویت

پنل سازی با تصاویر در رویت

شاید برای نمایش بهتر تغییرات پارامتری در رویت ما نتونیم به صورت تعریف شده خروجی انیمیشن بگیریم ولی با استفاده از اسکریپ معرفی شده در این آموزش به راحتی با چند کلیک میتونیم پارامتریک بودن کارهامون رو در رویت نمایش بدیم .