آموزش دو ترفند کاربردی در AutoCad

در این آموزش شما با نحوه طراحی و مدلسازی ستون ها مارپیچ در Revit  آشنا خواهید شد .
با چند ترفند ستون و سقف یکپارچه در Mass به راحتی به صورت مارپیچ طراحی کنید .
موضوع: آموزش دو ترفند کاربردی در AutoCad
مدت آموزش: 6:31 دقیقه

کسری اسلامی

کسری اسلامی مدیریت