😊به وبسایت رسمی آرک پرو خوش آمدید!

استفاده از GreenWall آماده Lumion

حتما با توجه به اهمیت وجود سبزینگی در فضاهای مختلف نیاز به داشتن گیاه های خوب برای ساخت دیوار سبز و ارائه اون ها داریم .
با آبجکت هایی که برای شما قرار دادیم و مختص به خود لومیون ساخته شدن به راحتی میتونید از اونها و بدون دردسر آبجکت های ایمپورتی ، در لومیون استفاده کنید و رندرهای سبز و جذاب بگیرید .
آبجکت ها تست شده و قابل اجرا تا لومیون 10.3
موضوع: استفاده از GreenWall در Lumion
مدت آموزش: 3 دقیقه

دانیال باقرزاده

دانیال باقرزاده مدیریت و مدرس