ایجاد هاشورهای دلخواه در Revit

برای ایجاد هاشور های دلخواه در رویت خیلی راحت بعد از دیدن این آموزش میتونید بینهایت هاشورهای دلخواه بسازید.
فایر هاشورها رو میتونید در پایین ویدئو دانلود کنید . 
موضوع: ایجاد هاشورهای دلخواه در Revit
مدت آموزش: 8 دقیقه

دانیال باقرزاده

دانیال باقرزاده مدیریت و مدرس