😊به وبسایت رسمی آرک پرو خوش آمدید!

بررسی قابلیت های جدید لومیون 11.3

لومیون 11.3 هم اومد :

لومیون دستخوش تغییرات و اصلاحات زیادی شده توی این نسخه هفت مورد اصلی از اونهارو باهم بررسی کردیم .

موضوع: بررسی قابلیت های جدید لومیون 11.3
مدت آموزش: 17 دقیقه

دانیال باقرزاده

دانیال باقرزاده مدیریت و مدرس