😊به وبسایت رسمی آرک پرو خوش آمدید!

مدلسازی ستون ارگانیک در Revit (قسمت اول)

در این قست از ورکشاپ هدف ما ایجاد یک ستون ارگانیک به شکل شاخه های درخت هست .

پیش نیاز دیدن این آموزش تسلط بر محیط پرکاربرد ادپتیو در رویت و مرور ورکشاپ قبلی هست . 

موضوع: مدلسازی ستون ارگانیک در Revit
مدت آموزش: 12 دقیقه

دانیال باقرزاده

دانیال باقرزاده مدیریت و مدرس