😊به وبسایت رسمی آرک پرو خوش آمدید!

مدلسازی پله های معلق در Revit

مدلسازی پله های معلق در Revit:
خیلی راحت کابل های نگه دارنده پله های معلق رو با خود نرده ها در رویت شبیه سازی کنید و دیگه نیازی نیست به صورت جداگونه اونهارو مدل کنید.
موضوع: ایجاد پله های معلق در Revit
مدت آموزش: 5 دقیقه

دانیال باقرزاده

دانیال باقرزاده مدیریت و مدرس