😊به وبسایت رسمی آرک پرو خوش آمدید!

مدلسازی کانوپی پارامتریک

به قسمت دوم مدلسازی کانوپی پارامتریک  خوش آمدید

، بیس مدلسازی این کانوپی هم دقیقا مثل قسمت قبلی هستش پس اگر قسمت قبل رو ندیدید اول اون رو ببینید و بعد بیایدسراغ این آموزش .
خیلی راحت با تعریف چندپارامتر ساده و ایجاد رابطه بین اونها این نوع فرم هارو به راحتی توی رویت میتونیم مدلسازی و در سایزهای دلخواه در پروژه تکثیر کنیم .

موضوع: آموزش مدلسازی کانوپی پارامتریک در رویت
مدت آموزش: 7 دقیقه

دانیال باقرزاده

دانیال باقرزاده مدیریت و مدرس