نحوه ساخت آبجکت های دو بعدی Revit

نیاز همه هست تا بتونن مستقیم ترسیمات خودشون رو در رویت مبله و تکمیل کنن با آبجت های سبک و دو بعدی .
این آموزش شمارو به دنیای جدیدی وارد میکنه تا بتونیم بی نهایت آبجت دو بعدی و یا حتی هوشمند برای رویت بسازید . 
موضوع: نحوه ساخت آبجکت های دو بعدی Revit
مدت آموزش: 18 دقیقه

دانیال باقرزاده

دانیال باقرزاده مدیریت و مدرس