😊به وبسایت رسمی آرک پرو خوش آمدید!

کنترل روشنایی منابع نوری در انیمیشن Lumion

شاید شما هم به این موضوع پی برده باشید که با تبدیل روز به شب در انیمیشن ، فقط منابع نوری روشن یا خاموش می شوند .

ولی این کنترل برای روشن یا خاموش شدن متریال های نورانی لامپ ها وجود ندارد .

هدف این آموزش دقیقا همین ترفند هست که در کار شما تفاوت زیادی ایجاد خواهد کرد

موضوع: کنترل روشنایی منابع نوری در انیمیشن Lumion
مدت آموزش: 7:50 دقیقه

دانیال باقرزاده

دانیال باقرزاده مدیریت و مدرس