😊به وبسایت رسمی آرک پرو خوش آمدید!

Revit Parametric Louvers Challenge

Revit Parametric Louvers Challenge

پنجمین چالش رسمی و عمومی ما در آبان 1398 :

این چالش بعد از انتشار آموزش رایگان ما با عنوان(طراحی پنجره ها پارامتریک در Revit ) برگزار شد .

موضوع چالش :

مدلسازی با پیروی از آموزش منتشر شده در Revit و ارائه متفاوت با خلاقیت و سلیقه کاربرها .

نفرات برتر

هدایا

نفر اول :  3/000/000   ريال وجه نقد

نفر دوم : یک پکیج انتخابی

نفر سوم : یک پکیج انتخابی

برخی از آثار منتخب شرکت کنندگان

آموزش رایگان این چالش رو ببینید

دیدگاهتان را بنویسید