پل های ارتباطی

کورش درمیانی

كارشناس ارشد رشته معماري از دانشگاه بين المللي ساپینزا (sapienza University of Rome) از کشور ایتالیا با 10 سال سابقه كار در زمينه ي تدريس نرم افزار هاي معماري

مهارت ها

طراحی معماری 95

سوابق شغلی کوروش درمیانی

برخی از طراحی های کوروش درمیانی