ساخت شیشه های رنگی در Revit

با استفاده از یک الگوریتم ساده در Dynamo که اون رو قبلا براتون نوشتیم
میتونید به راحتی هزاران بدنه مختلف با شیشه های رنگی در Revit برای خودتون خلق کنید .