عضویت

نمایش ویدیو درباره پادکست های دانیال باقرزاده

بیم شو قسمت اول

قسمت اول :
✅ هدف از سری پادکست های بیم شو آشنایی اجمالی شما با رویکرد بیم در بحث ساختمان سازی هست. سعی شده تا به دور از هرگونه پیچیدگی به ساده ترین حالت ممکن این رویکرد به شما معرفی کنیم.