مسیر شیرین یادگیری

در این سری پادکست ها به صورت خیلی دوستانه قرار هست درباره تجربیات و مسائلی باهم صحبت کنیم که طی این چند سال در مسیر یادگیری، تدریس و بحث فعالیت در بازار کار رو داشتیم.