عضویت

حسام نقویان

پل های ارتباطی

حسام نقویان

متولد سال 1368
کارشناس مکانیک حرارت و سیالات، پایه دو طراحی نظام مهندسی با بیش از 10 سال سابقه طراحی، مدلسازی و تدریس نرم افزار Revit MEP

مهارت ها

نرم افزار رویت 100
نرم افزار نویس ورکس 100

سوابق شغلی حسام نقویان

برخی از نمونه کارهای حسام نقویان